Co byste měli vědět o CO2?

30. 12. 2021

Home » Co byste měli vědět o CO2?

Ze všech stran slyšíme o tom, jak je třeba snížit produkci CO2, tedy oxidu uhličitého. Ačkoliv jde o téma, které je jedním z nejdůležitějších v historii, mnoho lidí neví o CO2 skoro nic. V tomto článku si přiblížíme, co to CO2 vlastně je a jak je to s jeho produkcí.

Co je CO2?

Oxid uhličitý je neviditelný plyn bez barvy a zápachu. To nebrání tomu, aby měl hmotnost, konkrétně váží 1,964 kg/m3. Tyto ekvivalenty vám pomohou pochopit měřítka, o kterých mluvíme, když diskutujeme o jedné tuně CO 2. Emise CO2 se u jednotlivých lidí liší, například průměrné emise osoby žijící v Belgii jsou 8 tun CO2 za rok. Aby se omezilo globální oteplování na 2 °C, průměrná úroveň emisí CO2 na obyvatele na naší planetě nesmí do roku 2050 překročit 2,1 tuny. Vzhledem k současným emisím se to může zdát jako nedosažitelný úkol.

Odkud pochází CO2?


Jednoduše, ze spalování, tedy když spalujete benzín, plyn, dřevo atd. Všechna hořlavá paliva (kromě vodíku), ať už obnovitelná nebo fosilní, obsahují uhlík. Uvnitř plamene reaguje uhlík s kyslíkem ve vzduchu za vzniku tepla a oxidu uhličitého. Chemici to vyjadřují malým vzorcem: C + O2 = CO2 + teplo
A z hlediska hmotnosti různých složek to představuje: 1 kg uhlíku + 2,67 kg kyslíku dává 3,67 kg oxidu uhličitého a tepla.
Kolik CO 2 se vyprodukuje na 1 kWh elektřiny?
Abyste to věděli, musíte zjistit, jak vzniká energie, kterou spotřebováváte. Níže si ukážeme, kolik gramů CO2 vznikne pro výrobu 1 kWh u různých zdrojů elektřiny:

 • Větrná energie – 11 gramů/1kWh
 • Nukleární energie – 12 gramů/1kWh
 • Solární energie – 27 gramů/1kWh
 • Plynová elektrárna – 490 gramů/1kWh
 • Uhelná elektrárna – 820 gramů/1kWh

Zůstaňme u Belgie, zde v současnosti stojí 1 kWh elektřiny 220g oxidu uhličitého. V roce 1998 to bylo 290g. Za snížením množství CO2 stojí především obnovitelé zdroje.


Kolik CO 2 produkují hlavní paliva?


Každé palivo obsahuje větší či menší množství uhlíku. V důsledku toho emitují různá množství oxidu uhličitého, aby produkovaly stejnou energii. Níže si ukážeme, kolik kilogramů CO2 vznikne při použití různých paliv pro vytvoření 1kWh:

 • Uhlí: 343 gramů/1kWh
 • Topný olej: 271 gramů/1kWh
 • Petrolej: 267 gramů/1kWh
 • Benzín: 264 gramů/1kWh
 • LPG: 231 gramů/1kWh
 • Zemní plyn: 206 gramů/1kWh