Jak se telefony recyklují?

6. 12. 2021

Home » Jak se telefony recyklují?

Vzhledem k tomu, že se ročně prodá velké množství telefonů, je přirozeně velké množství telefonů vyhozeno. Pokud si myslíte, že většina telefonů je recyklována ekologicky, jste na omylu. Pouze asi 6 % telefonů, které se vyhodí, se recykluje. Co se stane se zbytkem? Končí ve spalovnách nebo na skládkách, kde kontaminují životní prostředí.

Jak se telefony recyklují?

Úplně nejlepší možností je telefon používat, dokud bude fungovat, tedy do konce jeho životnosti, a poté se rozhodnout jej vyhodit. Pokud máte plně funkční telefon a chcete se ho zbavit, můžete jej věnovat na charitu; mnoho lidí ve finanční nouzi ocení starší telefon.

Pokud však váš telefon již nefunguje nebo je poškozený, nejjednodušší je vyhodit jej do červeného koše na elektronický odpad. Další možností je odnést telefon do sběrného dvora nebo využít zpětný výkup starého telefonu. Svůj telefon však můžete odnést i k prodejci, který jej zlikviduje.

Když je telefon recyklován, baterie je oddělena od telefonu a recyklována samostatně. Zbytek telefonu je skartován a z jednotlivých dílů se vyrábí nová elektrozařízení nebo jiné produkty. Recyklace využívá přibližně 90 % materiálů v telefonu.